author img

Michał Kloczkowski

Kod SKU - sekret efektywnego zarządzania produktami w e-commerce

Czym jest SKU?

SKU, czyli Stock Keeping Unit, to kluczowy termin w świecie e-commerce. W skrócie, jest to unikalny identyfikator dla każdego produktu czy usługi dostępnej do zakupu. To nie tylko ciąg znaków, ale często kompendium informacji, które różnicują podobne produkty na podstawie atrybutów, takich jak rozmiar czy kolor.

Artykuł będzie szczególnie istotny dla tych, którzy dopiero zakładają biznes i będą generować pierwsze numery SKU, bo raz stworzone kody ciężko zmienić w dalszych etapach rozwoju, a mogą przysporzyć wielu problemów!

Różnica między kodem SKU a EAN

Chociaż kody SKU i EAN służą do identyfikacji produktów, są to dwa różne systemy z różnymi zastosowaniami. Kod SKU (Stock Keeping Unit) jest wewnętrznym kodem używanym przez firmy do śledzenia swojego asortymentu i zarządzania zapasami. Jest specyficzny dla danego sprzedawcy i może być dostosowany do potrzeb firmy. Z drugiej strony, kod EAN (European Article Number) jest międzynarodowym systemem kodowania produktów, który pozwala na jednoznaczne rozpoznawanie produktów na całym świecie. Głównym celem EAN jest ułatwienie handlu detalicznego i jest on powszechnie stosowany w sklepach i innych punktach sprzedaży. W skrócie, podczas gdy SKU jest bardziej elastycznym, wewnętrznym systemem identyfikacji produktów, EAN jest standardem branżowym, który umożliwia jednoznaczną identyfikację produktów na skalę globalną.

Jak stworzyć dobry kod SKU ?

Dobry kod SKU produktu to klucz do efektywnego zarządzania asortymentem w sklepie czy magazynie. Optymalne SKU powinno być przede wszystkim unikalne, konsekwentne i łatwe do zidentyfikowania przez personel oraz systemy komputerowe. Kluczową cechą dobrego SKU jest również konkretna liczba znaków między 8 a 12, która umożliwia szybką identyfikację produktu, a jednocześnie jest wystarczająco krótka, by nie powodować pomyłek w trakcie wprowadzania czy odczytywania kodu.

Jednakże, choć krótkie i proste kody SKU są korzystne dla mniejszych przedsięwzięć, biznesy działające na dużą skalę często stają przed wyzwaniem bardziej skomplikowanych systemów kodowania. Im szerszy jest asortyment, tym więcej kombinacji produktowych potrzeba, co prowadzi do dłuższych i bardziej złożonych kodów SKU. W praktyce oznacza to, że firmy, które planują rozwijać się i poszerzać ofertę, muszą być przygotowane na to, że z czasem ich SKU staną się bardziej złożone. Choć takie długie kody mogą być trudniejsze do zapamiętania czy komunikowania, są niezbędne do efektywnego zarządzania szerokim wachlarzem produktów.

Struktura SKU

Klucz SKU (Stock Keeping Unit) jest nie tylko narzędziem do identyfikacji produktu w systemie magazynowym, ale także potężnym narzędziem organizacyjnym. Może zostać zaprojektowany tak, aby przechowywać więcej informacji niż tylko rodzaj produktu i jego rozmiar. Zastanawiając się nad tym, co warto zakodować w numerze SKU, warto zastanowić się nad różnymi aspektami produktu, które mogą być istotne dla zarządzania zapasami, sprzedażą i marketingiem.

Co warto zakodować w numerze SKU?

 1. Data produkcji lub seria: Mogą być użyteczne w przypadku produktów o ograniczonej trwałości np. w celu prześledzenia konkretnej serii wadliwych partii produktów.

  Przykład: tshrt-nb-s-0323 (gdzie "0323" oznacza marzec 2023).

 2. Dostawca lub marka: Jeśli sklep sprzedaje produkty od różnych dostawców lub marek, identyfikacja dostawcy w SKU może pomóc w segregacji i analizie sprzedaży.

  Przykład: nike-tshrt-nb-s (gdzie "nike" oznacza markę Nike).

 3. Kategoria produktu: Można ją rozważyć, w przypadku dużych sklepów z szerokim asortymentem produktów.

  Przykład: men-tshrt-nb-s (men-tshrt - męski t-shirt, nb - w kolorze niebieskim, s - w rozmiarze S).

 4. Miejsce produkcji: Dla firm sprzedających produkty wyprodukowane w różnych miejscach, wartościowym będzie dodanie miejsca produkcji do SKU.

  Przykład: tshrt-nb-s-pl (gdzie "pl" oznacza Polskę).

 5. Warianty produktu: Poza kolorami i rozmiarami, wiele produktów ma inne warianty, takie jak materiał, wzór czy funkcje.

  Przykład: tshrt-nb-s-cot (gdzie "cot" oznacza bawełnę).

Zastosowanie bardziej złożonej struktury SKU pozwala na łatwiejsze zarządzanie produktami, szybsze identyfikowanie trendów w sprzedaży i lepsze dostosowywanie strategii marketingowych i sprzedażowych w przyszłości. Jednak warto zwrócić uwagę, aby zbytnio nie skomplikować struktury SKU, tak by była ona nadal zrozumiała dla pracowników i efektywna w codziennym użytkowaniu.

Zasady używania znaków w SKU

Prawidłowe formatowanie SKU to kluczowy aspekt efektywnego zarządzania systemami e-commerce. Niektóre znaki, takie jak przecinek, który często kojarzony jest z wyliczeniami lub oddzieleniem wartości, są niezalecane w kodach SKU. Powód? Mogą one powodować błędy w bazach danych lub podczas procesów importu i eksportu informacji. Z tego samego powodu odradza się używanie wielu znaków interpunkcyjnych. Przykładowo, system może odczytać przecinek jako separator danych, prowadząc do błędów w interpretacji informacji o produkcie. Litery O i I łatwo pomylić z cyframi 0 i 1, dlatego też zaleca się ich unikanie. Wiodąca liczba 0 w kodzie SKU jest również niezalecana, ponieważ można ją omyłkowo pominąć podczas wprowadzania danych. Jako separatora warto używać myślnika “-”, ale unikaj innych znaków specjalnych.

Niezalecane znaki:

 • znaki specjalne: ! " # $ % & ' () * + , .

  : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ /|

 • litery łatwo mylące się z cyframi: I O

 • spacja

 • litery (duże): A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Y Z

 • polskie znaki: ą ć ę ó ż ź

 • niemieckie znaki: ä Ä ö Ö ü Ü ß

 • francuskie znaki: à â ç è é ê ë î ï ô ù û ü

Zalecane znaki:

 • cyfry: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 • litery (małe): a b c d e f g h i  j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • myślnik: - (jako separator)

Białe znaki/spacje i wielkość liter w SKU

Unikanie spacji w kodach SKU to ważna zasada. Białe znaki, takie jak spacje, tabulatory czy znaki nowej linii, mogą być problematyczne w systemach e-commerce. W wielu przypadkach są one usuwane lub powodują błędy. W kontekście SKU, białe znaki na początku i końcu kodu zwykle są eliminowane, a spacje w środku mogą prowadzić do nieścisłości.

Wielkość liter w SKU również ma znaczenie. Chociaż może się to wydawać błahe, różnica między dużymi a małymi literami może wpłynąć na unikalność SKU. Na przykład "produktA" i "ProduktA" będą traktowane jako dwa różne kody ze względu na różnicę w wielkości liter.

Standard międzynarodowy

Ekspansja na renomowane marketplace, takie jak Allegro czy Amazon, stanowi dla wielu sprzedawców znakomitą okazję do zwiększenia zasięgu i poprawy wyników sprzedażowych. Jednakże, wraz z takim krokiem pojawiają się również nowe wymagania, a jednym z kluczowych jest odpowiednie zarządzanie SKU.

Marketplace te mają swoje własne, ściśle określone wytyczne dotyczące SKU. Te wytyczne są stworzone tak, aby zapewnić jednoznaczność, spójność oraz łatwość identyfikacji produktów w obrębie całej platformy. Wprowadzenie na rynek produktów z niejednoznacznymi, zduplikowanymi lub niezgodnymi kodami SKU może prowadzić do komplikacji, takich jak błędne listowanie, trudności w zarządzaniu zamówieniami czy problemów z obsługą klienta.

W związku z powyższym, podczas rozpoczynania współpracy z takimi platformami, nie warto kombinować czy próbować omijać istniejące zasady. Lepiej jest dostosować się do ustanowionych standardów i postarać się, by własne kody SKU były zgodne z wytycznymi platformy. Dzięki temu proces integracji przebiegnie sprawniej, a ryzyko ewentualnych problemów w przyszłości zostanie znacząco zredukowane.

Dobre praktyki tworzenia SKU

Odpowiednie zarządzanie SKU jest kluczowym elementem dla skutecznego funkcjonowania każdego biznesu, niezależnie od jego skali. Dla przedsiębiorstw średniej wielkości, które dążą do optymalizacji procesów i efektywnego zarządzania asortymentem, zastosowanie pewnych zasad w tworzeniu SKU jest niezbędne.

Oto kilka dobrych praktyk tworzenia SKU, które mogą pomóc w kształtowaniu idealnej struktury:

 • Jasność i konsekwencja: Każde SKU powinno być stworzone według spójnego schematu.

 • Unikalność: Upewnij się, że każdy produkt ma swój własny, niepowtarzalny klucz SKU.

 • Zwięzłość: Unikaj zbyt długich kodów, które mogą być trudne do zapamiętania i powodować błędy.

 • Opisowość: SKU powinno odzwierciedlać charakterystykę produktu, na przykład kolor, rozmiar czy markę.

 • Brak znaków specjalnych i białych znaków: Unikaj używania znaków specjalnych, spacji czy innych białych znaków, które mogą powodować problemy w systemach komputerowych.

 • Ujednolicenie: Niezależnie od liczby dostawców czy producentów, stwórz jednolity system SKU dla całego asortymentu.

 • Systematyczność: Grupuj podobne produkty razem, ułatwiając ich identyfikację.

 • Brak językowych niuansów: Unikaj słów lub fraz, które mogą być mylące w różnych językach lub kulturach.

 • Dokumentacja: Zawsze utrzymuj aktualną dokumentację systemu SKU, tak aby nowi pracownicy mogli łatwo zrozumieć i przestrzegać założonych zasad.

 • Elastyczność: Twórz SKU tak, aby były dostosowane do ewolucji asortymentu i zmieniających się potrzeb biznesowych.

Podsumowanie

Niezależnie od wielkości firmy czy ilości produktów, trzymaj się jednego, ustalonego formatu kodowania SKU dla wszystkich produktów.

Dostosuj swoje kody SKU do wymagań międzynarodowych platform handlowych, jeśli planujesz ekspansję na te rynki.

Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje kody SKU, aby zapewnić ich aktualność i zgodność z bieżącym asortymentem.

Upewnij się, że Twój zespół zna i rozumie system kodowania SKU, aby uniknąć błędów w zarządzaniu produktami.

Prawidłowe zarządzanie i tworzenie SKU jest niezbędne dla efektywnego funkcjonowania w biznesie e-commerce. Unikalne, spójne i łatwo identyfikowalne kody nie tylko ułatwiają pracę wewnętrzną firmy, ale także poprawiają doświadczenia klientów, ułatwiając im identyfikację i zakup produktów. Warto zainwestować czas i zasoby w optymalizację systemu SKU, by czerpać z niego maksymalne korzyści.

Przeczytaj również: