author img

Zespół e-com.house

Composable commerce - czym jest i dlaczego warto wdrożyć je w e-commerce

#1 Czym jest composable commerce?

Composable Commerce to koncepcja budowania e-commerce opierająca się na architekturze modułowej, gdzie każdy komponent jest skalowalny, wymienny i można połączyć go z resztą architektury, bez wpływu na inne usługi składające się na aplikację. Technologia composable pozwala na szybkie dostosowywanie do zmieniających się potrzeb biznesowych i umożliwia szybszą skalowalność platformy e-commerce. W rezultacie, composable commerce daje markom narzędzia do pełnej kontroli nad rozwojem biznesu oraz pozwala na szybkie zmiany w stacku technologicznym i operacjach biznesowych, a w konsekwencji - umożliwia wzrost.

#2 Historia composable commerce

Termin composable commerce został wprowadzony przez Gartnera w 2020 roku w raporcie Magic Quadrant. Określił go jako sposób dla firm na budowanie unikalnego doświadczenia handlu elektronicznego, łącząc technologie, które najlepiej pasują do ich misji i celów organizacyjnych.

#3 Różnica między architekturą monolityczną a composable

Architektura monolityczna to tradycyjne podejście do projektowania oprogramowania, w którym wszystkie funkcjonalności są zintegrowane w jednej aplikacji. W przypadku biznesu e-commerce, platforma o takiej budowie może mieć swoje ograniczenia, ponieważ wprowadzanie zmian w takim ekosystemie może wymagać przepisania go na nowo.

Architektura composable commerce to podejście, które pozwala firmom na stworzenie własnej wizji cyfrowej dla swojej marki, łącząc w jeden system najlepsze rozwiązania dostarczane przez różnych dostawców usług. W takim podejściu, poszczególne elementy są ze sobą skomunikowane za pomocą interfejsów API, co pozwala na łatwiejsze dostosowywanie i ulepszanie poszczególnych części architektury.

Composable commerce to bardziej zdecentralizowane i elastyczne podejście do tworzenia architektury e-commerce, w odróżnieniu do monolitycznej architektury, która jest bardziej zintegrowana i trudniejsza do późniejszych modyfikacji.


#4 Headless, mikroserwisy, MACH

Headless jest architekturą, w której frontend i backend aplikacji są oddzielone i komunikują się ze sobą za pośrednictwem API. Headless pozwala na swobodne rozwijanie i skalowanie każdej z części aplikacji niezależnie od siebie.

Architektura headless może być zalążkiem composable commerce. W headless commerce frontend (np. w postaci PWA, czyli Progressive Web App) i backend aplikacji są rozdzielone i działają niezależnie. Jeśli dodamy kolejne “klocki” funkcjonalności, takie jak np. PIM, checkout czy SSO, możemy otrzymać architekturę composable commerce, w której swobodnie można wybrać komponenty od różnych dostawców i łączyć je w jedną spójną całość.

Mikroserwisy to podejście do tworzenia aplikacji opierające się na rozdzieleniu jej na mniejsze komponenty, działające niezależnie od siebie - są łatwiejsze do rozwijania i wdrażania. Każdy mikroserwis odpowiada za określoną funkcjonalność i komunikuje się z innymi za pośrednictwem API.

MACH to akronim oznaczający Microservices, API, Cloud i Headless.  Składa się z czterech kluczowych elementów, takich jak model biznesowy, architektura aplikacji, infrastruktura chmury i integracja zewnętrznych systemów. Jest to holistyczne podejście do projektowania i wdrażania aplikacji e-commerce opierających się na współpracy różnych technologii, tak aby zapewnić skalowalność, niezawodność i efektywność systemu.

#5 Magento 2 a composable commerce

Magento 2 to silnik e-commerce, który - pomimo tego, że sam w sobie jest monolityczny - może stanowić świetną bazę do budowy architektury w podejściu composable commerce. Magento to jedna z niewielu platform, pozwalająca na uzyskanie tak elastycznego środowiska biznesowego. Magento pozwala obsługiwać miliony zamówień sklepowych z wysoką dostępnością i niezawodnością systemu. Dodatkowo, dzięki dostępności wielu integracji i wysokiej jakości rozszerzeń, dając możliwość właścicielom platformy na dowolne dostosowanie swojego sklepu do własnych potrzeb. A obudowana odpowiednimi mikroserwisami, pozwala stworzyć bardzo wymagającą, skalowalną i wydajną platformę e-commerce.

Połączenie Magento 2 i podejścia composable commerce pozwala na dobranie najlepszych rozwiązań  e-commerce i łączenie ich w celu stworzenia unikalnej aplikacji, dostosowanej do potrzeb danego biznesu. 

#6 Perspektywa technologiczna composable commerce

Podejście composable polega na łączeniu różnych modułów funkcjonalności, które mają określoną funkcję, aby stworzyć najbardziej optymalne rozwiązanie. W konsekwencji, jest to budowa platformy sprzedaży online za pomocą strategii "najlepszej z najlepszych", gdzie każdy element jest zoptymalizowany do wsparcia celów biznesowych i KPI.

Gartner przewiduje, że do 2023 roku organizacje, które zastosują podejście composable commerce, wyprzedzą konkurencję o 80% pod względem szybkości wprowadzania nowych funkcjonalności. Dlatego, perspektywa technologiczna przy podejściu composable commerce jest przyszłościowa, a implementacja tego podejścia ma potencjał do przyniesienia znaczących korzyści biznesowych.

#7 Korzyści podejścia composable commerce

Wdrożenie sklepu e-commerce z podejściem composable commerce niesie wiele korzyści, w tym:

korzyści z perspektywy biznesu:

  • Skalowalność: E-commerce stworzony w oparciu o podejście composable jest łatwy do skalowania wraz z rozwojem biznesu B2B i B2C np. jedna platforma może obsługiwać wiele sklepów czy katalogów, zarówno B2B, jak i B2C, przeznaczonych na różne rynki i z różnymi funkcjonalnościami,

  • Konkurencyjność: Sklepy tworzone przy podejściu Composable są bardziej konkurencyjne i pozwalają na szybką reakcję dynamicznie zmieniającego się rynku e-commerce np. łatwą i szybką zmianę frontu sklepu (także na PWA), by poprawić SEO czy user experience, bez konieczności wymiany backendu platformy,

z perspektywy usera:

  • Poprawa doświadczeń klienta: composable commerce poprawia doświadczenie zakupowe klienta, umożliwiając dostosowanie e-sklepu do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów, ale też np. poprawiając szybkość jego działania,

z perspektywy technologii:

  • Elastyczność: Podejście composable pozwala na szybkie dostosowywanie sklepu do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku,

  • Efektywność: composable sprawia, że ​​proces tworzenia i rozwijania sklepu jest wydajniejszy i szybszy,

  • Oszczędność czasu i pieniędzy: Wdrożenie e-commerce przy użyciu podejścia composable oszczędza czas i pieniądze, automatyzując wiele procesów i eliminując konieczność przepisywania kodu od zera, w razie migracji systemu.

E-commerce z roku na rok rośnie w siłę, a konkurencja nie próżnuje. Wdrożenie sklepu e-commerce w technologii composable commerce pozwala na dostarczenie lepszych doświadczeń zakupowych i lepszą dostosowalność do potrzeb klientów, co może wpłynąć na wzrost popularności sklepu i lepszy wynik finansowy firmy.

#8 Jak dobrze wdrożyć composable commerce?

Pomyślne wdrożenie architektury composable wymaga dokładnego przygotowania procesu zmiany architektury e-commerce. Budowa takiej platformy to proces, a nie jednorazowy projekt. Jeśli masz już funkcjonujący e-commerce, warto zacząć od audytu aktualnego sklepu, by zdiagnozować, które jego elementy wymagają największej poprawy czy rozwoju. Następnie można zacząć budować architekturę composable w oparciu o istniejące elementy (np. wydzielając front czy PIM z monolitycznego systemu), a następnie dokładając kolejne klocki, odpowiadające i ulepszające konkretne funkcje monolitu.

 Jeśli z kolei Twój system jest już zbyt przestarzały, by mógł stanowić stabilną bazę do nowej platformy, warto zaplanować całościową migrację, ale również nie musi być to od razu docelowa architektura. Na początek możesz wybrać kombinację aplikacji, które zaadresują Twoje najważniejsze potrzeby biznesowe i technologiczne, np. warstwa PWA na froncie, PIM do zarządzania wiedzą o produktach, wydajny i zoptymalizowany checkout, by zamówienia nie uciekały oraz wygodny CMS do zarządzania treściami na stronie. A dopiero potem dokładać kolejne klocki.

Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie w takiej architekturze bardziej kompleksowego systemu e-commerce jak np. Magento 2 uzupełnionego o mały zestaw aplikacji, a potem stopniowe “wyciąganie” kolejnych obszarów działania e-commerce z Magento i zastępowanie ich dedykowanym mikroserwisem. Takie podejście zmniejszy ryzyko pomyłki i złych założeń, jeśli to Twoja pierwsza przygoda z composable commerce.

#9 CASE STUDY Kubota

Dostępne na rynku rozwiązania PWA zazwyczaj wymagają oddzielnego back-endowego silnika e-commerce, aby działać jako kompletny sklep internetowy. Dzięki podejściu composable zaprojektowane rozwiązania obsługują obie platformy Magento 2 i są zaprojektowane jako jeden z elementów składowych większej, dostosowanej do potrzeb infrastruktury composable commerce.

W przypadku Kubota architektura składa się z m.in.:

  • warstwy PWA,

  • platformy Magento 2,

  • mikroserwisów, np. CMS, checkout, PIM, API,

  • integracji, np. z Baselinker czy User.com.

API wykorzystane w tym projekcie zostało wykorzystane do stworzenia bota, który umożliwia użytkownikom zakup produktów KUBOTA poprzez Messenger za pomocą płatności BLIK. 

Celem architektury oraz backendu było zwiększenie stabilności i wydajności oraz poprawa komunikacji między systemami. Dzięki wykorzystaniu podejścia composable sklep KUBOTA systematycznie osiąga rekordowe sukcesy sprzedażowe bez spadku wydajności systemu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym wdrożeniu dla Kubota sprawdź cały artykuł.

Przeczytaj również: