author img

Michał Kloczkowski

Narzędzia AI i GPT w e-commerce - przegląd narzędzi i 9 możliwych zastosowań 
dla sklepów internetowych

Współczesny sektor e-commerce to dynamicznie rozwijająca się przestrzeń, gdzie technologia sztucznej inteligencji (AI) i GPT (Generative Pre-trained Transformers) zaczynają odgrywać kluczowe role. Narzędzia AI, w tym GPT przyczyniają się do zwiększenia wydajności, skuteczności i personalizacji w różnych aspektach e-commerce - od obsługi klienta, przez marketing, aż do operacji logistycznych. AI i GPT pozwalają na szybszą i skuteczniejszą komunikację z klientami, pomagają w personalizacji ofert produktowych, przewidują trendy, poprawiają doświadczenia użytkowników i wiele więcej. W artykule przedstawimy kilka kluczowych narzędzi AI i GPT, które wspierają sprzedaż e-commerce. Najpierw jednak zbiorczo przybliżymy korzyści z wykorzystania tych narzędzi.

Kluczowe korzyści wykorzystania AI i GPT w e-commerce

#1 Automatyzacja

Jednym z kluczowych atutów wykorzystania AI i GPT w e-commerce jest możliwość automatyzacji wielu aspektów działalności firmy. Dzięki temu zasoby ludzkie mogą zostać przeznaczone na bardziej kreatywne i strategiczne zadania.

  • Automatyzacja obsługi klienta: Wykorzystanie chatbotów opartych na AI i GPT może znacznie usprawnić obsługę klienta, dostarczając szybkich i spersonalizowanych odpowiedzi na ich pytania. Chatboty mogą działać 24/7, bez względu na strefę czasową, co zapewnia nieprzerwane wsparcie dla klientów.


  • Automatyzacja generowania opisów produktów: Modele językowe, takie jak GPT, mogą generować kreatywne i przekonujące opisy produktów z wykorzystaniem dobrych praktyk SEO.


  • Automatyzacja analizy danych: AI może analizować duże ilości danych i wyciągać z nich wartościowe informacje. Może pomóc firmom e-commerce w zrozumieniu preferencji i zachowań klientów, a także w przewidywaniu trendów zakupowych.

#2 Personalizacja

AI i GPT mogą również skutecznie personalizować oferty firmy, dostosowując je do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów.

  • Spersonalizowane rekomendacje: Dzięki zdolności do analizy i przetwarzania dużych ilości danych, AI może dostarczać spersonalizowane rekomendacje produktów dla klientów na podstawie ich historii zakupów, przeglądanych produktów i innych czynników.


  • Personalizacja komunikacji z klientem: Ze zdolnością do generowania naturalnych tekstów, GPT może pomóc w personalizacji komunikacji z klientem, dostarczając customowe wiadomości i odpowiedzi.

#3 Poprawa obsługi klienta

AI i GPT mogą znacznie poprawić jakość obsługi klienta, umożliwiając szybkie i efektywne odpowiedzi na pytania i problemy klientów.

  • Szybkość i efektywność: Dzięki zdolności AI do przetwarzania dużych ilości danych i generowania odpowiedzi w czasie rzeczywistym, firmy e-commerce mogą zapewnić szybką i efektywną obsługę klienta. Niezależnie od tego, czy klient ma pytanie o produkt, problem z zamówieniem, czy chce zgłosić reklamację, AI i GPT mogą szybko dostarczyć odpowiedzi i rozwiązania.

  • Wsparcie 24/7: Jak wcześniej wspomniano, chatboty oparte na AI i GPT mogą działać całą dobę, co gwarantuje nieprzerwane wsparcie dla klientów. To nie tylko zwiększa satysfakcję klientów, ale także pozwala firmie na obsługę większej liczby zapytań bez konieczności zwiększania zasobów obsługi klienta.

#4 Zwiększenie sprzedaży

Dzięki poprawie obsługi klienta, personalizacji ofert i lepszemu zrozumieniu preferencji klientów, AI i GPT mogą pomóc firmom e-commerce zwiększyć sprzedaż.

  • Zwiększenie konwersji: Dzięki skutecznej personalizacji ofert i rekomendacji, a także szybkiej i efektywnej obsłudze klienta, firmy e-commerce mogą zwiększyć swoje wskaźniki konwersji. Kiedy klienci odczuwają, że ich potrzeby są rozumiane i spełniane, są bardziej skłonni do dokonania zakupu.


  • Większa lojalność klientów: Wykorzystanie AI i GPT do poprawy obsługi klienta i dostarczania spersonalizowanych ofert może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów. 


Wykorzystanie AI i GPT w e-commerce otwiera drzwi do szeregu korzyści. Automatyzacja procesów biznesowych pozwala firmom na oszczędność czasu i zasobów, personalizacja ofert zwiększa satysfakcję klientów, a poprawa obsługi klienta prowadzi do zwiększenia lojalności i sprzedaży. Technologia ta staje się niezbędna dla firm, które chcą sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i utrzymać konkurencyjność na rynku e-commerce.

Narzędzia AI w e-commerce

Google Cloud Recommendations AI - Google Cloud, znany również jako Google Cloud Platform (GCP), oferuje wiele zaawansowanych usług bazujących na sztucznej inteligencji, w tym usługę rekomendacji produktowych. Usługa ta wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego, aby analizować dane klientów i ich zachowania, a następnie tworzyć spersonalizowane rekomendacje produktów.

Rekomendacje produktowe Google Cloud mogą znacznie zwiększyć skuteczność strategii sprzedaży firm e-commerce. Dzięki tej usłudze, firmy mogą lepiej zrozumieć preferencje swoich klientów, co pozwala im na dostarczenie ofert, które są bardziej atrakcyjne dla klientów. 

Eleven Labs - Oferuje szereg zaawansowanych narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, które mogą znacznie poprawić działania firm e-commerce. Jeden z nich to chatbot oparty na sztucznej inteligencji oraz system rekomendacji.

Chatbot Eleven Labs wykorzystuje technologie AI, takie jak przetwarzanie języka naturalnego, aby prowadzić lepszą komunikację z klientami, poprawiać jakość obsługi klienta i zwiększać sprzedaż. Jest on w stanie rozumieć i odpowiadać na zapytania klientów w naturalny sposób, co znacznie poprawia doświadczenia klientów.

System rekomendacji Eleven Labs, pozwala firmom na dostarczenie spersonalizowanych ofert i rekomendacji dla swoich klientów. Jest on w stanie analizować dane klientów, ich zachowania i preferencje, a następnie dostarczyć im najbardziej odpowiednie oferty. 

Syte - To innowacyjne narzędzie e-commerce, które oferuje usługę Visual Search. Wykorzystuje ono zaawansowane sieci neuronowe do analizy obrazów i dopasowywania produktów, które są podobne lub komplementarne do obrazów wyszukiwania.

Dzięki Visual Search, klienci mogą wyszukiwać produkty za pomocą obrazów zamiast słów. Jest to niezwykle użyteczne dla klientów, którzy nie są w stanie opisać dokładnie, czego szukają. 

Zendesk -  To popularne narzędzie do obsługi klienta, które wykorzystuje zaawansowane technologie AI, takie jak uczenie maszynowe, do automatyzacji odpowiedzi FAQ i sugerowania optymalnych rozwiązań. Umożliwia ono organizacjom świadczenie wydajnej i spersonalizowanej obsługi klienta.

Funkcja uczenia maszynowego w Zendesk pozwala na automatyczne rozpoznawanie wzorców w zapytaniach klientów, co pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów. Jest to niezwykle ważne w branży e-commerce, gdzie szybka i precyzyjna obsługa klienta jest kluczem do utrzymania klientów.

Ponadto, Zendesk jest w stanie analizować dane dotyczące interakcji z klientami, dzięki czemu firmy mogą zrozumieć, jakie są ich potrzeby i preferencje, a następnie dostosować pod nie swoje usługi i oferty. Funkcja ta jest niezwykle cenna dla firm e-commerce, które chcą spersonalizować swoje oferty i zwiększyć sprzedaż.

Jasper.AI - To innowacyjne narzędzie sztucznej inteligencji, które wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, aby analizować duże ilości danych i wyciągać z nich cenne wnioski.

Algorytmy uczenia maszynowego pozwalają Jasper AI na przyswajanie i analizowanie danych z różnych źródeł i w różnych formatach, takich jak dane tekstowe, obrazowe czy dźwiękowe. Dzięki temu, Jasper AI może zrozumieć kontekst danych, identyfikować wzorce i przewidywać tendencje.

Z kolei przetwarzanie języka naturalnego, pozwala Jasper AI na analizę danych tekstowych w sposób podobny do ludzkiego. Dzięki temu, narzędzie to może analizować teksty takie jak recenzje produktów, komentarze na mediach społecznościowych, czy wiadomości e-mail od klientów, a następnie wyciągać z nich wnioski, które mogą pomóc firmie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

GPT w e-commerce

GPT, czyli Generative Pre-trained Transformers, odgrywa kluczową rolę w e-commerce, zapewniając firmom możliwość generowania naturalnie brzmiących, wysoko spersonalizowanych treści. Zastosowanie modeli GPT w różnych narzędziach e-commerce otwiera nowe horyzonty dla skutecznego angażowania klientów i efektywnego zarządzania relacjami z nimi. Poniżej przedstawiamy przykłady trzech narzędzi GPT.

ChatGPT -  To zaawansowany model AI opracowany przez OpenAI, który jest szeroko wykorzystywany do tworzenia chatbotów w kontekście e-commerce. Dzięki swoim zdolnościom do przetwarzania języka naturalnego, ChatGPT potrafi prowadzić rozmowy na poziomie niemalże ludzkim. Chatboty oparte na ChatGPT mogą asystować klientom w całym procesie zakupów, począwszy od wyszukiwania produktów, przez udzielanie szczegółowych informacji o nich, aż po rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta. Ten zaawansowany poziom interakcji z klientem pozwala na zwiększenie zaangażowania klienta i budowanie silnych relacji opartych na satysfakcji i zaufaniu.

Chatsonic - To zaawansowana platforma chatbotów zasilana przez AI, stworzona przez Writesonic, wykorzystuje zaawansowany model uczenia maszynowego oparty na sieciach neuronowych, który łączy się ze zdefiniowanymi dialogami w celu symulacji mowy ludzkiej. ChatSonic jest wykorzystywany do tworzenia tekstu i obrazów, a także posiada silne powiązanie z Google Search, co pomaga w tworzeniu treści. Ponadto, jest w stanie generować wszelkiego rodzaju treści, takie jak posty na blogach, e-maile, tweety, opisy produktów, reklamy i inne.

Character.AI - To zaawansowana aplikacja oparta na GPT do generowania naturalnie brzmiących tekstów, umożliwiając użytkownikom tworzenie i interakcję z "postaciami", które są oparte na różnych osobach, ideach lub charakterach. Postaci te mogą komunikować się z użytkownikami na różne sposoby, odpowiadając na pytania, uczestnicząc w rozmowach i nie tylko. W e-commerce, narzędzie może znaleźć wiele zastosowań, od tworzenia AI botów do prowadzenia zaawansowanych rozmów z klientami, po generowanie kreatywnych opisów produktów zgodnie z praktykami SEO. Aplikacja umożliwia personalizację postaci, co może pomóc firmom e-commerce w tworzeniu unikalnych doświadczeń dla swoich klientów.

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja i GPT przyczyniają się do zmian w sektorze e-commerce, przynosząc korzyści zarówno dla firm, jak i klientów. Dzięki wykorzystaniu tych technologii, firmy mogą lepiej zrozumieć swoich klientów, dostarczyć im bardziej personalizowane oferty, a także usprawnić wiele aspektów swojej działalności. Rozwój tych technologii nie zwalnia tempa, co oznacza, że w przyszłości możemy spodziewać się jeszcze więcej innowacji w sektorze e-commerce.

Pamiętajmy, że technologia jest tylko narzędziem - to, jak je wykorzystamy, zależy od nas. Najważniejsze jest, aby zawsze kierować się dobrem klienta oraz dostarczać mu pozytywnych doświadczeń zakupowych.


Przeczytaj również: